“If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start…” (Bukowski)  

Voor wie is deze training?

 • Voor professionele musici die grip willen krijgen op hun beroepsleven.

 • Voor professionele musici die zelfvoorzienend willen zijn doormiddel van het creëren van producties en concerten. 

 • Voor professionele musici die bereid zijn afscheid te nemen van belemmerende gewoonten en (onbewuste) overtuigingen. 

 • Voor professionele musici die bereid zijn te doen wat nodig is om daar te komen waar ze willen zijn.

 • Voor professionele musici die bereid zijn volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden.

 • Voor professionele musici die bereid zijn om hun zelfbewustzijn te vergroten.

 

Voor wie is deze training niet?

 • Voor musici die de voorkeur geven aan functioneren in een bestaande structuur met een beperkte eigen verantwoordelijkheid.

 • Voor musici die geen verandering nodig vinden.

Je talent en muzikale opleiding zijn niet genoeg

Je muzikale talent en het trainen van je muzikale vaardigheden zijn bij lange na niet genoeg om succesvol te kunnen opereren als musicus, sterker nog, je talent en de ontwikkeling daarvan maken maar voor 5% deel uit van je succes. Onmisbaar, maar het is maar 5%. Het is alleen een begin, een startpunt. Dit is waarom uitzonderlijk getalenteerde musici kunnen blijven hangen in een grijs gebied en tegelijkertijd mensen met een gematigd muzikaal talent grote successen kunnen boeken. 

Doodzonde

Als je onder je werkelijke potentieel gaat functioneren is dat frustrerend (het knaagt dagelijks en het doet pijn), maar het is vooral ook doodzonde van hetgeen je werkelijk te bieden hebt. Voor jouzelf en de wereld om je heen. Toch is het volkomen logisch als je werkelijk begrijpt (zowel verstandelijk als gevoelsmatig) dat het juist die andere elementen zijn die de werkelijke bouwstenen vormen van je ontwikkeling en je uiteindelijk professionele plek in deze wereld. 

"Waar je nu staat is de optelsom van je gedachten en acties tot zover"

Hoe je door vaak complexe zaken van de muziekpraktijk heen gaat varen valt en staat voor 80% met hoe je je geest hebt getraind. De resterende 20% wordt bepaald door je vaardigheden, kennis en de daadwerkelijke omstandigheden. 

Gewoontedier

Een mens is een gewoontedier en het zijn je gewoonten en (onbewuste) overtuigingen die ervoor zorgen of je je doelen behaalt of niet. Als je deze gewoonten op een goede manier automatiseert en in je dagelijkse routine inweeft heb je al een flinke stap gemaakt. 

En toch dan dan ben je er nog niet. Uiteindelijk zit de sleutel in het continue analyseren van je gedachten en de daaraan gelinkte uitkomsten die je in de wereld om je heen ziet. Het is niet de buitenwereld, maar je eigen binnenwereld die bepaalt waar en op welke manier je uiteindelijk terechtkomt. Jouw werk zit hem in „zien en bijschaven” in je dagelijkse routine. Een gewoonte als tandenpoetsen.

Krachten 

Als musicus sta je aan grote krachten bloot. In feite doe je elke dag examen. Je wordt doorlopend getoetst op je vaardigheden als ondernemer en artiest. Denk aan de audities die je moet doen, de recensies die over je worden geschreven en de commissies die je plannen gaan beoordelen. 

Eerst is deze toetsing hoofdzakelijk nog alleen gefocust op je muzikale prestaties, maar in de nabije toekomst krijg je te maken met samenwerken, succes en tegenslag, het opzetten van producties, financiering en zeer waarschijnlijk het leiden van een bedrijf, want je zal je als je buiten loondienst blijft bij de Kamer van Koophandel in gaan schrijven als (minimaal) ZZP-er. 

Hoe dan ook, je zal door veel meningen van je omgeving worden beïnvloed en wellicht worden weggedreven van je oorspronkelijke plan. Dat hoeft niet perse nadelig te zijn, maar op het moment dat je enigszins voelt dat je een compromis met jezelf hebt gesloten bevind je je op gevaarlijk terrein. Jij hebt een uniek plan, want jij bent een uniek mens. Alleen jij kent jouw plan. En alleen jij kan dat plan laten slagen of laten mislukken.

Een compromis lijkt op korte termijn onschuldig, maar op de lange termijn kan het ervoor zorgen dat  je je doel volledig mist. Dat geeft een pijnlijke situatie.

De lessen:

De lessen beginnen met drie wandelsessies van 2 uur verdeeld over 4 maanden om een zo’n goed mogelijk beeld van je persoonlijkheid en je individuele doelen te krijgen. Tijdens de derde wandelsessie wordt definitief besloten of je het gehele traject kan gaan volgen. 

Je volg je twee maal per week een les van 1,5 uur.

In 3 series van 10 weken. 

Tijdens de eerste serie van 10 lessen leer je:

 • Een praktische manier van je eigen doelen helder boven water krijgen. (Vaak zijn je plannen te vaag en dit is de reden dat je ZELF geen gewenste uitkomsten creëert) Je leert met een vier stappen structuur (Doel - Intentie - Actie - Rapportage) het "stof" van je plan te verwijderen.

 • Het (dagelijks) bijstellen van je korte, middellange en lange termijnplanning. Hiervoor gebruik je een "doelenkaart" die je 24/7 bij je draagt. Hiermee leer je je onderbewuste (je machinekamer) opnieuw te programmeren.

 • De structuur voor het schrijven van een helder artistiek plan. (Heel nuttig voor o.a. fondsenwerving)

 • De beheersing van je tijd en focus.

Aan de hand van de eerste 10 lessen wordt bepaald of je daadwerkelijk geschikt bent en voldoende gemotiveerd om het vervolgtraject in te gaan. 

Tijdens de tweede serie van 10 lessen leer je:

 • Het opzetten van je ondernemersplan.

 • Denken vanuit de positie van je publiek. Wat is je markt? Waar is behoefte aan? Wat leeft er? Hoe kan jij hierbij aansluiten? 

 • De planning en organisatie van je concerten/projecten.

 • Het opzetten van je organisatie/productie.

 • Globaal inzicht in het vinden van geldstromen voor je projecten/concerten.

 • Het schrijven van je financiële plan en dekkingsplan. 

 • Het bepalen en, als nodig, overschrijven van belemmerende overtuigingen middels de volgende stap in het hanteren van de "Doelenkaart". 

Je sluit de tweede serie af met het maken van een planning voor een concert of de vuurdoop van je project. Je zet de einddatum en werkt middels een schema stap voor stap van achteren naar voren.

Tijdens de derde serie van 10 lessen leer je:

 • Je gestelde doelen te visualiseren door gerichte meditatie. Dit is een enorm krachtig middel waardoor je proces in een stroomversnelling komt.

 • De relatie zien en koppelen van gedachten die je eerder had aan inmiddels ontstane tastbare situaties. 

 • Op de juiste manier te communiceren met overheden, fondsen en bedrijven als je doel dat verlangt.

 • Je leert met de vier stappen structuur uit de eerste serie (Doel - Intentie - Actie - Rapportage) alles wat je hiervoor hebt geleerd en je gestelde doelen helder toe te passen. Je gaat met een fileermes door je artistieke plan, je ondernemersplan, je financiële plan, je planningen en door het belangrijkste werkstuk, je meesterwerk, jouzelf. Jij bent de motor, de vitale kracht achter alles wat je gaat neerzetten in deze wereld. Als je acties en overtuigingen niet op één lijn liggen met jouw persoonlijke doel, dan loopt het niet goed in je ondernemingen. 

 • "Je baas" te kennen. De baas die je rekeningen betaalt, je leven mogelijk maakt, die je bestaansrecht geeft. Je baas is je publiek. Je baas is je opdrachtgever. 

Thuis

 • Thuis werk je met een kaart waarop je je eigen doelen (korte, middellange en lang termijn) zelf hebt geschreven.  

 • Dagelijks werk je aan je instrumentale vaardigheden, je planningen en je doelenkaart. Je houdt bij hoe lang en waaraan je werkt. 

 • Je schrijft dagelijks een rapport aan jezelf. „Wat ging goed?” „Wat kan ik verbeteren?” „Welke gewoonte/gedachte ga ik met welke nieuwe gewoonte/gedachte en op welke manier overschrijven?” (10 minuten). Je deelt dit eens per week in een korte telefonische evaluatie. 

Toelating 

Er gaat een toelating vooraf aan „De Weg” bestaande uit een brief waarin je beschrijft waarom je dit traject wil volgen. Naar aanleiding van deze brief wordt je uitgenodigd voor een gesprek en een muzikaal toelatingsexamen. Als je het traject ingaat volgt er na de eerste serie van 10 lessen een evaluatie. Naar aanleiding hiervan wordt definitief besloten of je het traject kan blijven volgen.    

Als je bent toegelaten is het aan jou of je alle drie de series van 10 lesweken wil gaan volgen. 

Wie?

Deze lessen worden gegeven door Rijndert van Woudenberg die als gitarist, componist, artistiek leider en cultureel ondernemer werkzaam is in verschillende landen met als thuisbasis Tokio en Amsterdam. Hij is directeur van de Via Nobel Foundation, The Dejima Opera Foundation (vanaf najaar 2019) en oprichter van Muziek in Amsterdam. Zijn muziek wordt uitgegeven bij Donemus.

Hij werkt met topmusici over de gehele wereld en heeft gezien een grote liefde voor het delen van kennis ruim 35 jaar ervaring als docent en (muzikale) coach. 

"A man without a goal is like a ship without a radar...."

Earl Nightingale