Visie

MUZIEK IN AMSTERDAM 

Het doel van deze praktijk is om zo breed en volledig mogelijk muziekonderwijs aan te bieden op een vrolijke en ontspannen manier. Hierbij worden de individuele sterke kanten van de leerling als uitgangspunt gebruikt binnen de lessen.

Naast de instrumentale- en theorielessen is het mogelijk om samen te spelen. 

Muziek maken is communiceren!

Doelen stellen

Bij alle (gitaar-) lessen en cursussen wordt de ontwikkeling van de leerling gestimuleerd vanuit het hanteren van een praktische doelstelling. “Waar sta je nu en waar wil je naartoe?”  

Na het vaststellen van het individuele doel van de leerling maken we stappenplan met een begin en eindpunt binnen een afgebakend tijdskader. Bij het leerproces worden de individueel sterke kanten en de muzikale voorkeur van de leerling gebruikt als motor.  

 

Auditief

Hoewel het lezen en schrijven van muzieknoten uitvoerig aan bod komt ligt bij de lessen sterk de nadruk op de auditieve ontwikkeling. 

Muziek is een taal. Je kon eerder praten en een ander verstaan dan dat je de taal ook kon lezen en schrijven. Zo leren wij de leerlingen in eerste instantie naar muziek te luisteren en dat middels eenvoudige oefeningen te vertalen naar een fysieke handeling op het instrument = Spelen.   

 

Lezen en noteren van muziek

Tijdens de instrumentale lessen wordt er aandacht besteed aan het lezen en actief beheersen van het notenschrift door te schrijven. We raden de leerlingen aan om de extra ‘Solfège en Muziektheoriecursus te volgen. Hiermee wordt de beheersing van het notenschrift snel tot een gewoonte. 

Zie hier!

 

Techniek

Alle instrumentale lessen beginnen met een instrumentale ‘warming-up’ waarin de meest essentiële gitaartechnieken worden aangeboden en getraind. Een gedegen basistechniek wordt op deze manier geautomatiseerd.

 

Studiestrategie

Tijdens de instrumentale lessen en tevens tijdens de extra speciale ‘Studiestrategie’ cursus (5 lessen) wordt de leerling geleerd wat er gebeurt als je studeert. 

Tijdens het studeren en spelen ‘automatiseer’ je gewoonten. Het is heel essentieel om dit automatiseren zo precies en efficiënt mogelijk aan te leren. ‘Onbewust’ studeren kan tot veel inefficiëntie leiden en vooral ook veel kwaliteitsverlies van het musiceren.

 

Fysiek

Aan een goede basishouding tijdens het spelen wordt tijdens iedere les gewerkt. Toch bestaat er ook de mogelijkheid om Alexander techniek-lessen te volgen bij Bonno Lange. Bonno is als Alexander techniek leraar gespecialiseerd in de begeleiding van musici. (Zie verder Bonno Lange bij ‘Docenten’) 

 

Haal er uit wat er in zit!!

Alle lessen die je bij ons kan volgen worden gegeven door beroepsmusici die een schat aan ervaring met zich meedragen. Het is aan jou om er uit te halen wat er in zit!!