Voorwaarden, betaling, afzeggen en inhalen

 • Als je als leerling ingeschreven bent bij Muziek in Amsterdam worden er 40 lessen voor je gereserveerd in een lesjaar. (Tenzij anders afgesproken) Je betaling is voor de reservering van de beschikbaarheid van de docent. Er wordt dus door ons geen andere leerling aangenomen op jouw plek.

 • Opzegging van de lessen kan altijd, maar graag ruim van te voren zodat we een andere leerling kunnen plaatsen van de wachtlijst. 

 • Je betaalt per lesperiode van 10 lessen. Er zijn 40 (soms 41) lessen in een jaar. 

 • Je ontvangt, als je per lesperiode wilt betalen, vier maal per jaar (twee weken vóór aanvang van de nieuwe lesperiode) een factuur.

 • Deze factuur moet voor de eerste les van de desbetreffende lesperiode betaald zijn.

 • KORTING. Voor leerlingen die in eenmaal vooruit het lesgeld van 40 lesweken willen voldoen geldt een korting van 5%. (Het scheelt ons namelijk administratiekosten) Je betaling moet binnen zijn voor 15 juli anders vervalt je korting.

 • Afzeggen van een les doe je minimaal 24 uur van te voren. We kunnen zo met jouw afzegging een andere leerling een extra les of een inhaalles aanbieden.  

 • Als een docent is verhinderd wordt er voor jouw les een vervanger geregeld, of wordt je les op een ander moment op afspraak ingehaald.

 • Het is niet mogelijk om een door jou afgezegde les in te halen, tenzij er heel speciale (onvoorziene) omstandigheden zijn als bijvoorbeeld het overlijden van een familielid of een ernstige ziekte. Toch, als er in onze agenda mogelijkheden zijn, doen wij altijd onze best jouw gemiste les alsnog te geven. Hiervoor worden geen extra kosten gerekend. NB. Dit is geen recht van de leerling, maar een extra service van onze kant. Een inhaalles wordt alleen gegeven als een docent vrij is binnen de voor hem of haar ingeplande lestijd. 

 • Dit geldt ook omgekeerd; Een docent heeft het recht op 2 maal per lesjaar een les af te zeggen bij ziekte of ernstige onvoorziene situaties. (In de praktijk blijkt dat onze docenten deze lessen toch inhalen.) 

 • Bij Muziek in Amsterdam wordt er afgeweken van de door de bond gestelde regel dat de 12 weken per jaar dat er geen lessen zijn door de leerling worden doorbetaald. Je betaalt dus exact voor de lessen die je daadwerkelijk krijgt. 

 • Bij Muziek in Amsterdam worden de ervaringsjaren van een docent niet doorberekend in het lesgeld. Op deze manier is het voor jou mogelijk om les te krijgen van zeer ervaren beroepsmusici met een grote staat van dienst in de (internationale) concertpraktijk. Buiten Muziek in Amsterdam gelden er voor de docenten dus hele andere tarieven.